This project is read-only.

Bài tập C# 1 (16/5-->22/5)

Viết các hàm nhỏ với tên hàm sao cho dễ nhớ, không sử dụng viết tắt, viết hoa ở các ký tự đầu của hàm VD: Bài tập 1 yêu cầu tìm điểm gần nhất do đó tên hàm có thể là : private int FindNearestPoint(...

Id #198 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by thanhluannguyen | Created: May 15, 2011 at 6:01 PM by khuongndk

Viết code FEM

lập ma trận cứng, lắp ráp ma trận, giải hệ phương trình. Cái này có thể phát triển song song với những phần khác vì ta có thể làm độc lập mà không cần phần đồ họa hay giao diện hoàn thành.

Id #146 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 5:12 AM by khuongndk

Viết code để Meshing cho mô hình

Cái này hơi chua, có thể làm sau, bước đầu dùng Meshing của Ansys hoặc chương trình Mesh có sẵn. tài liệu về mesh có thể tham khảo ở dưới.

Id #145 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 5:01 AM by khuongndk

Viết code nền xử lý dữ liệu đầu vào, xuất dữ liệu kết quả, hiển thị kết quả bên Matlab

Xuất dữ liệu ra dạng file text để chuyển sang Matlab hiển thị kết quả (bước đầu dùng Matlab để hiển thị kết quả, nhưng sau này sẽ hiện kết quả ngay trong chương trình khi nhóm đồ họa hoàn thành nhi...

Id #144 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 4:59 AM by khuongndk

Thiết lập cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu kết quả đầu vô, lưu kết quả bài toán

Xây dựng Cơ sở dữ liệu để lưu trữ bài toán cũng như kết quả thu được sau việc giải nghiệm.(đề nghị dùng XML để lưu trữ dữ liệu)

Id #143 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 4:57 AM by khuongndk

Phần đồ hoạ, thiết lập tương tác giữa con người và máy tính (xử lý đồ hoạ)

Phần hiển thị đồ họa (vật thể 3 chiều). Xử lý sự kiện click chuột lên đồ họa. Nói chung là là tất cả mọi thứ liên quan đến đồ họa

Id #141 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 4:56 AM by khuongndk

Viết giao diện, tương tác giữa người dùng và chương trình

Từ giao diện đã thống nhất, nhóm này bắt đầu viết giao diện cho người dùng tương tác, lúc này không cần code FEM, chỉ thuần giao diện.

Id #140 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 4:54 AM by khuongndk

Thống nhất khung chương trình, giao diện, mô hình tiếp cận

Thống nhất giao diện sử dụng như thế nào (về phần này ta có thể tham khảo giao diện của các chương trình nổi tiếng hiện nay như Ansys Workbench, Inventor, Catia, Abaqus... để ra được một giao diện ...

Id #139 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 4:53 AM by khuongndk

Viết sơ đồ UML thiết kế chương trình

Thiết lập mối liên hệ giữa các đối tượng. Thiết kế sơ đồ UML. Download file để biết thế nào là UML và thiết lập nó như thế nào.

Id #138 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by khuongndk | Created: Apr 30, 2011 at 4:50 AM by khuongndk

Hoc cach su dung C#

Buoc dau hoc cach su dung C# Sach bang tieng Anh

Id #135 | Release: None | Updated: Feb 1, 2013 at 1:54 AM by thanhluannguyen | Created: Apr 29, 2011 at 5:48 PM by khuongndk

 • 1-10 of 10 Work Items
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • 10
  • Work Items